Pravidla

Minecraft

Modifikace

 • Definice - Modifikace, které umožňují výhody při hraní.
 • Výjimky - Modifikace, které hráči umožní pouze minimální výhody, které jsou při běžné hře zanedbatelné například Optifine či vizuální úpravy hry. (shadery, resourcepacky. minimapa [pokud není uvedeno jinak] apod.)
 • V případě nejistoty se můžete dotázat v ticketu na Discord serveru. https://discord.mejs.cz/

Komunikace

 • Jakékoliv urážlivé, ofenzivní i provokativní projevy jsou zakázány.
 • Nevhodné vyjádření formou skinu, nicknamu či jakékoliv jiné vizuální formy je trestáno dle bodu 1.
 • Zahlcování chatu je zakázáno.
 • Propagace je kromě písemného povolení od vedení zakázána.

Kažení hry

 • Jakékoliv kažení hry je zakázané. Například trolling.

Tresty

 • Pokusy o obcházení trestu jsou zakázány.
 • Důvod trestu lze vyžádat formou ticketu na Discord serveru. https://discord.mejs.cz/
 • Vedení serveru je oprávněno udělovat individuální tresty.

Chyby

 • Nahlásit chyby na serveru je povinností.
 • Je zakázáno chyb jakkoliv využívat.
 • V potrestání za zneužití chyby není možnost odvolání.

Discord

Základní ustanovení

 • Každý uživatel (dále jen hráč) musí dodržovat všechny právní normy České republiky, Slovenské republiky a vyhlášky EU.
 • Každý hráč musí dodržovat TOS Discord Inc.

Chat

 • Je zakázáno spamovat.
 • Je zakázáno zahlcovat chat, tzv. flood.
 • Je zakázáno šířit za účelem propagace své sociální sítě. Převážně YouTube účet, Twich účet, TikTok účet apod.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit informace a IP adresy o konkurenčních projektech.
 • Je zakázáno šířit jakýkoliv nevhodný obsah. Mezi formy nevhodného obsahu patří znepokojující obsah, explicitní obsah, urážlivý obsah apod.

Chat + voice

 • Je zakázáno jakékoliv nevhodného vyjadřování.
 • Je zakázáno být ofenzivní vůči ostatním osobám a vyvolávat hádky a spory.

Voice

 • Je zakázáno vydávat jakékoliv hlasité a nepříjemné zvuky a vše tomu podobné.

Osobní údaje

Pokud se hráč nebo člen A-týmu jakýmkoliv způsobem dostane k jakýmkoliv osobním údajům libovolného hráče (či člena A-týmu), je povinen zachovat mlčenlivost a v žádném případě je nesdílet s kýmkoliv dalším.